Biuletyn Informacji Publicznej

skocz do menu lub skocz do treści merytorycznej

Strona główna

Witamy

Zarządzenie Prezydenta Miasta Elbląga nr 162/2021

napisano: 2021-05-10

W sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na dyrektora Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu

czytaj więcej

Zarządzenie Prezydenta Miasta Elbląga nr 161/2021

napisano: 2021-05-10

W sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Sztuki Galerii EL

czytaj więcej

Regulamin organizacyjny CS Galeria EL

napisano: 2019-10-18

Obowiązuje od 31.10.2019

czytaj więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlana

napisano: 2019-04-11

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Wykonanie robót budowlano-konserwatorskich wraz z modernizacją urządzeń technologii widowiskowej w Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu" (ogłoszenie z dnia 13.02.2019 o numerze 513577-N-2019)

czytaj więcej

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

napisano: 2019-03-28

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Wykonanie robót budowlano-konserwatorskich wraz z modernizacją urządzeń technologii widowiskowej w Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu" (ogłoszenie z dnia 13.02.2019 o numerze 513577-N-2019

czytaj więcej

Klauzula informacyjna

napisano: 2019-02-22

Centrum Sztuki Galeria EL informuje:

czytaj więcej

Modernizacja dawnego kościoła NMP- obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu

napisano: 2019-02-13

Centrum Sztuki Galeria EL ogłasza przetarg nieograniczony nr 513577-N-2019 na "Wykonanie robót budowlano-konserwatorskich wraz z modernizacją urządzeń technologii widowiskowej w Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu" w ramach projektu „Modernizacja dawnego kościoła NMP- obecnie Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu".

czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu

napisano: 2018-09-17

Centrum Sztuki Galeria EL ogłasza przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach realizacji zadania "Modernizacja dawnego kościoła NMP- obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu". 

ZNAK: DAG.AW.2.2018

czytaj więcej

Przetarg na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach projektu "Modernizacja dawnego kościoła NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Gale

napisano: 2018-08-08

Centrum Sztuki Galeria EL ogłasza przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach zadania "Modernizacja dawnego kościoła NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu"

czytaj więcej

STATUT

napisano: 2017-01-03

Uchwała nr XX/411/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie nadania statutu Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu.

czytaj więcej

Idź do strony: 1 2 następna ostatnia