Zarządzenie Prezydenta Miasta Elbląga nr 161/2021

Dodano: 10-05-2021

W sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Sztuki Galerii EL