Biuletyn Informacji Publicznej

skocz do menu lub skocz do treści merytorycznej

Strona główna » Polityka wewnętrzna

Polityka wewnętrzna

Klauzula informacyjna

Centrum Sztuki Galeria EL informuje:
1)      administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Sztuki Galeria EL, ul Kuśnierska 6, 82-300 Elbląg, REGON: 170173823 zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2)      Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest Wiktor Sampławski, e-mail: iod@galeria-el.pl, 
3)      posiada Pani/Pan prawo do:
 ·         żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
·         wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, ·         przenoszenia danych,
 ·         wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 ·         cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
4)      Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.    

powrót drukuj artykuł