Biuletyn Informacji Publicznej

skocz do menu lub skocz do treści merytorycznej

Strona główna » Polityka wewnętrzna

Polityka wewnętrzna

Autorska koncepcja programowa, organizacyjna i finansowa, dotycząca zarządzania Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu na okres 3 lat

Prezentujemy autorską koncepcję programową dyrektorki Centrum Sztuki Galerii EL - Emilii Orzechowskiej.
Niniejszy dokument jest rozszerzoną i poprawioną wersją koncepcji zaprezentowanej przeze mnie w pierwszym konkursie na stanowisko Dyrektora Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu, ogłoszonym 7 maja 2021 roku przez Prezydenta Miasta Elbląga, który nie został rozstrzygnięty. Koncepcja została zaktualizowana i doszczegółowiona, w związku z moim siedmiomiesięcznym doświadczeniem w zarządzaniu Instytucją na stanowisku p.o. Dyrektora oraz dostosowana do wymogów aktualnego konkursu. Wobec faktu, że poprzedni konkurs był ogłoszony na okres 5 lat na w/w stanowisko, w którym to zaprezentowałam koncepcję opiewającą na ten czas, obecny dokument został również dostosowany do wymaganego w niniejszym konkursie planu na 3 lata zarządzania Instytucją. Główne założenia merytoryczne, organizacyjne i finansowe są niezmienne i od dnia 19 października 2021 roku, od dnia, w którym objęłam stanowisko p.o. Dyrektora Centrum Sztuki Galeria EL, są przeze mnie sukcesywnie wdrażane i realizowane.
Emilia Orzechowska    

Załączone pliki

kliknij na nazwę aby pobraćpowrót drukuj artykuł