Biuletyn Informacji Publicznej

skocz do menu lub skocz do treści merytorycznej

Strona główna » Ogólne » Majątek

Majątek

Majątek

Majątek Centrum Sztuki Galeria EL

1. Grunty - prawo użytkownika wieczystego gruntu (nr działki 17/1 w obrębie 15)

2. Budynki i lokale - prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Elblągu przy ul. Kuśnierskiej 6, oznaczonej w ewidencji gruntu jako działki nr: 17/2, 17/3, 17/4, 17/5 i 17/6 na arkuszu mapy 3 w obrębie 15, zapisanej w księdze wieczystej KW nr 42750
- ogrodzenie
- parking

3. Maszyny, urządzenia i aparaty, w tym zestawy komputerowe.

4. Środki transportu
- samochód ciężarowy Volkswagen Crafter 2500 TDI

5. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
- oświetlenie sceniczne
- zestawy nagłaśniające
- kamery
- podesty sceniczne, pulpity sterownicze itp.

6. Wartości niematerialne i prawne
- programy komputerowe

powrót drukuj artykuł