Biuletyn Informacji Publicznej

skocz do menu lub skocz do treści merytorycznej

Strona główna » Dane publiczne

Dane publiczne

Dane publiczne

Dane publiczne

1. Nazwa jednostki
Centrum Sztuki Galeria EL

2. Rodzaj jednostki
Centrum Sztuki Galeria EL samorządową instytucją kultury działającą na podstawie:

1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz. U. z 2001 roku Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami/  

2. Statutu Centrum Sztuki Galeria EL z dnia 27.11.2003/ Uchwała Nr XI/235/2003 Rady Miejskiej w Elblągu z późniejszymi zmianami

3. Dane adresowe
Kuśnierska 6

82-300 Elbląg

4. Kontakt
tel.  +55 625 67 84 (centrala)
fax: +55 625 67 86
www.galeria-el.pl
email:galeria-el@galeria-el.pl

Inspektor danych osobowych: iod@galeria-el.pl

Dyrektor
Adriana Ronżewska-Kotyńska tel. +55 625 67 81

5. Struktura organizacyjna

Dział Finansowo – Księgowy - tel. +55 625 67 82
Główna Księgowa - Bogusława Patyk  
specjalista ds.finansowo-księgowych - Beata Kiszka

Dział Administracyjno-Gospodarczy - tel. +55 625 67 80, 55 625 67 85
Kierownik: Andrzej Wasiak


Dział Inicjatyw Programowych i Reklamy

Kierownik. Specjalista ds. kolekcji:
Karina Dzieweczyńska tel. + 55 625 67 83

Główny specjalista ds. marketingu:
Joanna Mierzejewska tel. +55 625 67 80

Główny specjalista ds. informatyki. Kurator ds. wydarzeń muzycznych:
Maciej Olewniczak tel. +55 625 67 80

Specjalista ds. promocji i komunikacji:
Wojciech Minkiewicz tel. +55 625 67 80

 

6. Godziny przyjęć interesantów
Dyrekcja, sekretariat i działy merytoryczne:
poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00

Kasa Galeria EL  –  poniedziałek: 10.00 - 16.00

wtorek – sobota: 10.00 – 18.00
niedziela: 10.00 - 17.00


Reklamacje Klientów przyjmowane są codziennie w godz.
10.00 – 15.00 w sekretariacie

7. Rada Programowa:
Jerzy Wojewski - przewodniczący
Waldemar Cichoń
Jerzy Domino
Ryszard Kowalewski
Stefan Szydłowski
Marek Blum
Piotr Żuchowski

powrót drukuj artykuł