Biuletyn Informacji Publicznej

skocz do menu lub skocz do treści merytorycznej

Strona główna » Ogłoszenia

Ogłoszenia

 

Główny Księgowy/główna Księgowa

Dyrektor Centrum Sztuki Galeria EL ogłasza konkurs na stanowisko: główny księgowy/główna księgowa w wymiarze: 1 etat.

czytaj więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlana

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Wykonanie robót budowlano-konserwatorskich wraz z modernizacją urządzeń technologii widowiskowej w Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu" (ogłoszenie z dnia 13.02.2019 o numerze 513577-N-2019)

czytaj więcej

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Wykonanie robót budowlano-konserwatorskich wraz z modernizacją urządzeń technologii widowiskowej w Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu" (ogłoszenie z dnia 13.02.2019 o numerze 513577-N-2019

czytaj więcej

Modernizacja dawnego kościoła NMP- obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu

Centrum Sztuki Galeria EL ogłasza przetarg nieograniczony nr 513577-N-2019 na "Wykonanie robót budowlano-konserwatorskich wraz z modernizacją urządzeń technologii widowiskowej w Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu" w ramach projektu „Modernizacja dawnego kościoła NMP- obecnie Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu".

czytaj więcej

Przetarg na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach projektu "Modernizacja dawnego kościoła NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Gale

Centrum Sztuki Galeria EL ogłasza przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach zadania "Modernizacja dawnego kościoła NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu"

czytaj więcej

Konkurs na dyrektora Centrum Sztuki Galerii EL

PREZYDENT MIASTA ELBLĄGA OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA CENTRUM SZTUKI GALERIA EL W ELBLĄG 

czytaj więcej

Wyniki konkursu

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Sztuki Galeria EL.

czytaj więcej

Konkurs na dyrektora Centrum Sztuki Galerii EL

PREZYDENT MIASTA ELBLĄGA OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA CENTRUM SZTUKI GALERIA EL W ELBLĄG 

czytaj więcej

Informacja o wyborze oferenta

Centrum Sztuki Galeria EL informuje, że zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 9.10.2014 dokonano wyboru oferenta na przeprowadzenie audytu końcowego projektu pn. "Rewitalizacja dawnego kościoła NMP - obecnie Centrum Sztuki Galeria EL na Starym Mieście w Elblągu".

czytaj więcej

Ustny przetarg nieograniczony na prowadzenie działalności gastronomiczno-handlowo-rozrywkowej będącej elementem składowym "Dni Elbląga 2014

Dyrektor Centrum Sztuki Galeria EL

82-300E Elbląg, ul. Kuśnierska 6 ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej na prowadzenie działalności gastronomiczno-handlowo-rozrywkowej będącej elementem składowym „Dni Elbląga 2014"
strona internetowa: http://bip.galeria-el.pl/ (tel. +48 055 625 67 84, fax. +48 055 625 67 86)    

czytaj więcej

Idź do strony: 1 2 3 następna ostatnia