Biuletyn Informacji Publicznej

skocz do menu lub skocz do treści merytorycznej

Strona główna » Ogłoszenia

Ogłoszenia

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy: " postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr 2/2010

czytaj więcej

Zbiorcze zestawienie ofert w postępowianiu 2/2010

W pliku prezentujemy zbiorcze sestawienie ofert, ktore wpłynęły w postępowaniu przetargowym 2/2010 na "Rewitalizację dawnego kościoła i klasztoru pw. NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL na Starym Mieście w Elblągu"

czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane "Rewitalizacja dawnego kościoła i klasztoru pw. NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL na

Centrum Sztuki Galeria EL ogłasza przetarg nieograniczony nr 149428-2010 na roboty budowlane dla projektu
"Rewitalizacja dawnego kościoła i klasztoru pw. NMP
– obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL na Starym Mieście w Elblągu"
 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013; Priorytet 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast;Działanie 4.2 Rewitalizacja miast”

czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji realizowanej przez Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu pn. „Rewitalizacja dawnego kościoła i klasztoru pw. NMP – obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL na Starym Mieście w Elblągu.” Nr 46290-2010

czytaj więcej

Idź do strony: pierwsza poprzednia 1 2