Biuletyn Informacji Publicznej

skocz do menu lub skocz do treści merytorycznej

Strona główna » Ogłoszenia » Konkursy na stanowiska

Konkursy na stanowiska

Gł. specjalista/specjalistka ds. promocji i komunikacji

Dyrektor Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu, ul. Kuśnierska 6
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

gł. specjalista/specjalistka ds. promocji i komunikacji 
wymiar czasu pracy: 3/4 etatu
1) Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe w zakresie historii sztuki, kulturoznawstwa lub inne odpowiadające zakresowi zadań wykonywanych na stanowisku,
- umiejętność budowy materiałów tekstowych, przygotowywanie graficznych form przekazu: prezentacji multimedialnych, infografik, bannerów itp.
- znajomość środowiska social media - znajomość języka obcego
2) Wymagania dodatkowe: - umiejętność pracy w zespole, - umiejętność organizacji pracy, - dyspozycyjność, odpowiedzialność, zaangażowanie

Zakres zadań:
- budowa strategii promocyjno-informacyjnej instytucji
- współpraca i utrzymywanie kontaktów z mediami
- organizacja wydarzeń kulturalnych
- odpowiedzialność za obieg informacji wewnętrznej instytucji - aktualizacja i redakcja strony internetowej oraz profili społecznościowych

Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny, - CV - kserokopie dyplomów poświadczających wykształcenie - kserokopie świadectw pracy
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:
- elektronicznie na adres: jardenis@gmail.com
- listownie na bądź osobiście w siedzibie Centrum Sztuki Galeria EL, Kuśnierska 6, 82-300 Elbląg w godzinach od 9.00 do 15.00, w terminie do dnia 26.10.2017 r.

Uwaga: Wymagane dokumenty aplikacyjne, tj.
list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. nr 223, poz. 1458)" Inne informacje:
Zastrzegamy kontakt z wybranymi ofertami Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej instytucji: www.galeria-el.pl
Aplikacje osób nie zakwalifikowanych będzie można odebrać w siedzibie Galerii EL, pozostałe po 30 dniach ulegną zniszczeniu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 055 625 67 84, kadry: Beata Kiszka    

powrót drukuj artykuł