Biuletyn Informacji Publicznej

skocz do menu lub skocz do treści merytorycznej

Strona główna » Ogłoszenia » Konkursy na stanowiska

Konkursy na stanowiska

Wyniki konkursu

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Sztuki Galeria EL.
W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej komisja konkursowa nie wybrała kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu.

powrót drukuj artykuł