Biuletyn Informacji Publicznej

skocz do menu lub skocz do treści merytorycznej

Strona główna » Ogłoszenia » Przetargi

Przetargi

Przetarg na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach projektu "Modernizacja dawnego kościoła NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Gale

Centrum Sztuki Galeria EL ogłasza przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach zadania "Modernizacja dawnego kościoła NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu"

czytaj więcej

Informacja o wyborze oferenta

Centrum Sztuki Galeria EL informuje, że zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 9.10.2014 dokonano wyboru oferenta na przeprowadzenie audytu końcowego projektu pn. "Rewitalizacja dawnego kościoła NMP - obecnie Centrum Sztuki Galeria EL na Starym Mieście w Elblągu".

czytaj więcej

Ustny przetarg nieograniczony na prowadzenie działalności gastronomiczno-handlowo-rozrywkowej będącej elementem składowym "Dni Elbląga 2014

Dyrektor Centrum Sztuki Galeria EL

82-300E Elbląg, ul. Kuśnierska 6 ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej na prowadzenie działalności gastronomiczno-handlowo-rozrywkowej będącej elementem składowym „Dni Elbląga 2014"
strona internetowa: http://bip.galeria-el.pl/ (tel. +48 055 625 67 84, fax. +48 055 625 67 86)    

czytaj więcej

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

W dniu 6 grudnia 2013 r. rozstrzygnięto przetarg na sprzedaż służbowego  samochodu osobowego.

czytaj więcej

Przetarg na sprzedaż samochodu służbowego

Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu ogłasza ustny przetarg (licytacja) na sprzedaż samochodu służbowego.

czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr 1/2011

czytaj więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na postępowanie nr 1/2011

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o udzieleniu zamówienia w postępowaniu w drodze przetargu nieograniczonego nr 1/2011

czytaj więcej

Ogłoszenie o zmianie ogloszenia nr 1/2011 na "Remont kapitalny dachu kruchty zachodniej wraz z przebudową pomieszczeń w Centrum Sztuki

Centrum Sztuki Galeria EL informuje, że w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr 1/2011 na „Remont kapitalny dachu kruchty zachodniej wraz z przebudową pomieszczeń w Centrum Sztuki Galeria EL” zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w następującym zakresie:

czytaj więcej

Zapytanie do przetargu nr 1/2011 na "Remont kapitalny dachu kruchty zachodniej wraz z przebudową pomieszczeń w Centrum Sztuki Galeria EL"

Centrum Sztuki Galeria EL informuje, że w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr 1/2011 na „Remont kapitalny dachu kruchty zachodniej wraz z przebudową pomieszczeń w Centrum Sztuki Galeria EL” w dniu 11.04.2011r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie do SIWZ o treści:

czytaj więcej

Zamiana ogłoszenia o zamówieniu nr 1/2011 na "Remont kapitalny dachu kruchty zachodniej wraz z przebudową pomieszczeń w Centrum Sztuki Galeri

Centrum Sztuki Galeria EL informuje, że w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr 1/2011 na „Remont kapitalny dachu kruchty zachodniej wraz z przebudową pomieszczeń w Centrum Sztuki Galeria EL” w dniu 07.04.2011r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania do SIWZ o treści:

czytaj więcej

Idź do strony: 1 2 następna ostatnia