Biuletyn Informacji Publicznej

skocz do menu lub skocz do treści merytorycznej

Strona główna » Ogłoszenia » Przetargi

Przetargi

Zapytanie do przetargu nr 1/2011 na "Remont kapitalny dachu kruchty zachodniej wraz z przebudową pomieszczeń w Centrum Sztuki Galeria EL"

Centrum Sztuki Galeria EL informuje, że w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr 1/2011 na „Remont kapitalny dachu kruchty zachodniej wraz z przebudową pomieszczeń w Centrum Sztuki Galeria EL” w dniu 11.04.2011r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie do SIWZ o treści:


1. "Prosimy o udostępnienie odrębnego opracowania dla wypełnienia naświetla w formie witraża nad wrotami wejściowymi. Udostępniona dokumentacja nie zawiera tego opracowania, ani nie opisuje jego wykonania."

Zamawiajacy informuje, że w dokumentacji projektowej drzwi wejściowych do Galerii EL brakuje rozwiązania technicznego dla opisanego w przedmiarach rozwiązania witraża w tympanonie drzwi. Oferent powinien przyjąć do wyceny w swej ofercie przeszklenie tympanonu szybą bezpieczną i umieszczenie w jego świetle logo Galerii EL wykonane ze stali neirdzewnej gr. 1,2 mm o wymiarach: szerokość 100 cm, wysokość 92 cm.

Załączone pliki

kliknij na nazwę aby pobraćpowrót drukuj artykuł