Biuletyn Informacji Publicznej

skocz do menu lub skocz do treści merytorycznej

Strona główna » Ogłoszenia » Przetargi

Przetargi

Przetarg na sprzedaż samochodu służbowego

Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu ogłasza ustny przetarg (licytacja) na sprzedaż samochodu służbowego.

Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu ogłasza ustny przetarg (licytacja) na sprzedaż samochodu służbowego

MERCEDES-BENZ 310 Sprinter Diesel
nr rejestracyjny: NE 25056,
rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym,
rok produkcji:1999,
dotychczas użytkowany przez Centrum Sztuki Galeria EL

Cena wywoławcza samochodu wynosi 10.000 zł
Postąpienie w licytacji wynosi - 100 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 06.12.2013 o godzinie 11.00 
w Centrum Sztuki Galeria EL ul. Kuśnierska 6

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej 1000zł (słownie: jeden tysiąc) na rachunek bankowy Galerii EL: Bank Millennium SA  42116022020000000061915827 lub w kasie Galerii EL w terminie do dnia 03.12.2013.
2. Za datę wpłaty wadium uważa się dzień wpływu na konto Galerii EL.
3. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie wpływu na konto Galerii EL. 
4. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dokument potwierdzający tożsamość podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. 
5. Uczestnik przetargu może działać przez pełnomocnika. W takim przypadku powinien przedstawić oryginał pełnomocnictwa.
6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia samochodu.
7. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę zakupu. 
8. Uczestnicy, którzy nie wygrali przetargu, otrzymają zwrot wadium niezwłocznie po zakończeniu przetargu. 
9. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy. 
10. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia samochodu niezwłocznie po wygraniu przetargu, jednak w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia  przeprowadzenia przetargu.
11. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i zawarciu umowy.
12. Przetarg jest ważny jeśli nastąpi jedno postąpienie.
13. Samochód można oglądać na parkingu w Centrum Sztuki Galerii EL w Elblągu ul. Kuśnierska 6, po  wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym tel. 602 42 43 99 Andrzej Wasiak.
14. Dyrektor Centrum Sztuki Galerii EL w Elblągu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez  podania przyczyny.
15. Regulamin przetargu (licytacji) dostępny jest na stronie internetowej www.galeria-el.pl, bip.galeria-el.pl

Bliższe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Galerii EL ul. Kuśnierska 6 tel.55 232 53 86 kom. 602424399. Osoba do kontaktów: Andrzej Wasiak

Zdjęcia załączone do artykułu

kliknij na miniaturke aby powiększyć

Załączone pliki

kliknij na nazwę aby pobraćpowrót drukuj artykuł