Biuletyn Informacji Publicznej

skocz do menu lub skocz do treści merytorycznej

Strona główna » Ogłoszenia » Przetargi

Przetargi

Ogłoszenie o zmianie ogloszenia nr 1/2011 na "Remont kapitalny dachu kruchty zachodniej wraz z przebudową pomieszczeń w Centrum Sztuki

Centrum Sztuki Galeria EL informuje, że w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr 1/2011 na „Remont kapitalny dachu kruchty zachodniej wraz z przebudową pomieszczeń w Centrum Sztuki Galeria EL” zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w następującym zakresie:

czytaj więcej

Zapytanie do przetargu nr 1/2011 na "Remont kapitalny dachu kruchty zachodniej wraz z przebudową pomieszczeń w Centrum Sztuki Galeria EL"

Centrum Sztuki Galeria EL informuje, że w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr 1/2011 na „Remont kapitalny dachu kruchty zachodniej wraz z przebudową pomieszczeń w Centrum Sztuki Galeria EL” w dniu 11.04.2011r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie do SIWZ o treści:

czytaj więcej

Zamiana ogłoszenia o zamówieniu nr 1/2011 na "Remont kapitalny dachu kruchty zachodniej wraz z przebudową pomieszczeń w Centrum Sztuki Galeri

Centrum Sztuki Galeria EL informuje, że w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr 1/2011 na „Remont kapitalny dachu kruchty zachodniej wraz z przebudową pomieszczeń w Centrum Sztuki Galeria EL” w dniu 07.04.2011r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania do SIWZ o treści:

czytaj więcej

Remont kapitalny dachu kruchty zachodniej wraz z przebudową pomieszczeń w Centrum Sztuki Galeria EL

Centrum Sztuki Galeria EL ogłasza przetarg nieograniczony nr 1/2011 na roboty budowlane. Przedmiotem zamowienia jest
„Remont kapitalny dachu kruchty zachodniej wraz z przebudową pomieszczeń w Centrum Sztuki Galeria EL”
 dof. przez MKIDN w ramach Programu Operacyjnego: Dziedzictwo kulturowe; Priorytet: Ochrona zabytków.

czytaj więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówinia na postępowanie ne 2/2010

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o udzieleniu zamówienia w postępowaniu w drodze przetargu nieograniczonego nr 2/2010

czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy: " postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr 2/2010

czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane "Rewitalizacja dawnego kościoła i klasztoru pw. NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL na

Centrum Sztuki Galeria EL ogłasza przetarg nieograniczony nr 149428-2010 na roboty budowlane dla projektu
"Rewitalizacja dawnego kościoła i klasztoru pw. NMP
– obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL na Starym Mieście w Elblągu"
 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013; Priorytet 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast;Działanie 4.2 Rewitalizacja miast”

czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji realizowanej przez Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu pn. „Rewitalizacja dawnego kościoła i klasztoru pw. NMP – obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL na Starym Mieście w Elblągu.” Nr 46290-2010

czytaj więcej

Idź do strony: pierwsza poprzednia 1 2